Academic Assessment Plan

Class 9- Assessment Plan (2019-20)
Class 10 Assessment & Class 11 Admission Plan (2019-20)
Class 9- Assessment Plan (2018-19)
Class 10- Assessment & Class 11 Admission Plan (2018-19)